Gäller endast förhyrning av lokal. OBS! Vi kan ej erbjuda serveringstjänster på kvällar och helger. För studiecirklar ber vi Er kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare (se fliken Kontakt)

Ange vilken ort förfrågan gäller
Vi har samverkansavtal med SV Uppsala län: