Tillbaka

Corona / covid-19

Uppdaterad information från Studieförbundet Vuxenskolan Värmland 2020-03-30

Verksamheten får nya former
Under veckan som gått har vi fått pausa många av våra studiecirklar som genomförs som fysiska träffar. Vi hoppas att allt är sig likt till hösten då vi planerar att starta våra kurser som vanligt.

I hela Sverige sker allt fler evenemang hos Studieförbundet Vuxenskolan via digitala kanaler. Gå gärna in på våra värmländska Facebook-sidor och upptäck verksamhet som genomförs digitalt.

Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten är att alla som kan ska jobba hemifrån. För SV Värmland innebär det att vi endast tar emot bokade besök till våra kontor. Detta gäller från den 30 mars 2020 och tills vidare.

Som vanligt kan ni alltid ringa eller maila oss för mer information eller bara en få pratstund. Kontaktuppgifter till våra kontor hittar du här.

Växeln är öppen måndag - onsdag kl 9-14,  torsdag 9-17, lunchstängt 12.00-12.30 samt fredag 9-12. Du kan också maila på varmland@sv.se

SV Värmland är noga med att följa de rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten, läs mer nedan:

Folkbildningen har en viktig roll för att bidra till delaktighet och möten. Just nu behöver vi alla vara extra försiktiga för att förhindra spridningen av Coronaviruset, covid-19.

Generellt gäller att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Vi genomför fysiska träffar efter noggrann prövning enligt de rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen om covid-19 noggrant och agerar hela tiden efter rekommendationer från myndigheterna.”

Var försiktig
Vår verksamhet och folkbildningen i stort, fyller som alltid en viktig funktion.
Men varje person eller deltagare som har luftvägssymptom, feber eller hosta ska ej närvara vid vår verksamhet.
Om du som deltagare, förening eller annan samarbetspart känner oro, går det alltid att kontakta ditt lokala SV-kontor.
Det kan vara klokt att skjuta fram cirkeltillfällena, att avsluta tidigare eller att genomföra resterande tillfällen digitalt. Är du i en riskgrupp ska du inte delta och känner du dig orolig för någon nära anhörig måste du själv göra en bedömning om du ska delta eller inte.
Vi hänvisar till folkhälsomyndighetens rekommendationer att deltagare som uppvisar sjukdomssymtom ej ska delta i vår verksamhet.

Generella råd för att undvika smitta
Alla - besökare, deltagare, cirkelledare samarbetspartner och personal inom SV Värmland - ska följa dessa råd för att undvika smittspridning:
● Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
● Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
● Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
● Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

70 plus
Eftersom myndigheterna avråder personer som är 70 år och äldre att vara ute i samhället och undvika smitta så långt som det är möjligt avråder vi alla i denna målgrupp från att delta i cirkelverksamhet.

Deltagaravgifter
Har du redan betalt för en cirkel som nu avbryts kan du kontakta ditt lokala SV-kontor. Vi vill vara så tillmötesgående som möjligt. Antingen ges tillfällen längre fram eller så försöker vi betala tillbaka del av avgiften eller hela.