Tillbaka

Demokrativecka i Värmland

VÅR DEMOKRATI - VÄRD ATT VÄRNA VARJE DAG!

SV Värmlands program under demokrativeckan 20-27 september

I Sverige har vi haft demokrati i 100 år och SV Värmland uppmärksammar detta på flera sätt:

Lunchsamtal "En politik för alla?"
Fredag 24 september kl 12.00

SV Värmland deltar i ett lunchsamtal med temat "En politik för alla?"  Lunchsamtalet sänds digitalt och medverkar gör  Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan, Lennart Björk, FUB Karlstad, Sandra Nätt, funktionsrättsstrateg Region Värmland. Beatrice Högå, Länsstyrelsen, är moderator.
Mer information om lunchsamtalet finns här

Demokratistugan
Lördag 25 - måndag 27 september, Stora torget, Karlstad
SV Värmland kommer finnas på plats utanför Demokratistugan när den står på Stora torget i Karlstad. Välkommen att besöka oss! Vi berättar gärna om vår verksamhet vi genomför med syfte att stärka demokratin - ett arbete vi gör varje dag. 
Kort film om demokratistugan

Föreläsning om demokrati och folkbildning i gymnasieklasser
SV Arvika erbjuder gymnasieskolorna i Arvika kommun en möjlighet att boka in en föreläsning/lektion om demokrati och folkbildning.
Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021, vill SV Arvika ge en ökad kännedom till gymnasieungdomar om folkbildningen och dess koppling till demokrati. Under föreläsningen lyfts folkbildning och demokrati fram, både ur ett historiskt och ett nutida perspektiv samt hur ungdomar idag kan organisera sig i studieförbund.
Kontakt till SV Arvika

Föreläsning om projektet Kultur för fred och samexistens
Hur föreningsarbete kan stärka demokrati, mänskliga rättigheter och det lokala civilsamhället.
Ett intressant samarbete mellan föreningar i Colombia och SV Värmland.
Måndag 27 september kl 18-19
Mer information och anmälan

Tips med länkar till studiematerial:
Mitt Val
Bli en lättläst politiker
Demokratihandboken

vårsvenskademokrati.se

 

Demokrati 100 år FB9 liten.jpg

Nationellt program i samband med demokrativeckan

En kommitté "Vår Demokrati" är tillsatt för att arbeta med demokratifrågorna på ett nationellt plan. 
Vår Demokrati

En demokratideklaration är framtagen
som myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag kan ansluta sig till och underteckna.
Demokratideklarationen

En demokratistuga med  turnéplan över hela Sverige
, kommer till Karlstad 25-27 september 2021. Länsstyrelserna är värd för stugan och ansvarar för programmet under demokrativeckan. 
Program - Demokrati i Värmland