Tillbaka

Insatser för personer långt från arbetsmarknaden


Särskilda uppdrag - arrtyp 12

SV Värmland genomför folkbildningsverksamhet, med stöd av särskilda uppdrag, för den grupp av invånare som står långt från studier och arbetsmarknad.
Den huvudsakliga målgruppen i de här insatserna, är utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

Studiecirklarna i Värmland är upplagda med tio träffar om totalt 40 studietimmar och de genomförs som intensivkurser under en tre-veckors period.

Från maj till september 2021, har totalt åtta studiecirklar startat i Karlstad,  Årjäng,  Säffle, Forshaga och Filipstad.

Arrtyp 12 SV Filipstad_2.jpg
Crikelledare och deltagare träffas i en av studiecirklarna på SV-kontoret i Filipstad.
Foto: Rani Thayaparan/SV Värmland.

Nytt jobb i nytt land studiematerial liten.jpg
Studiematerial Nytt jobb i nytt land


Vill du veta mer om SV Värmlands verksamhet för särskilda uppdrag,
kontakta Rani Thayaparan,  054-402 01 38, rani.thayaparan@sv.se