Tillbaka

Katja Berglund ny avdelningschef

Katja har varit chef för medborgarkontoret i Grums kommun de senaste tre åren. Innan det har hon haft ansvar för integrationsfrågor på Länsstyrelsen Värmland. Katja har ett brett nätverk inom de värmländska kommunerna, med myndigheter och även inom den idéburna sektorn. Hon har en magisterexamen i statsvetenskap från Åbo Akademi.

Avdelningschefen är stationerad i Karlstad men har ansvar för verksamheten i hela länet.

Varför sökte du tjänsten hos SV Värmland?
- Både mina föräldrar och jag har gått cirklar under min uppväxt i Finland och jag kommer så väl ihåg vad roligt det var när vi vid terminsavslutningar åkte runt i byarna och fick se allt som hade skapats. Nu har mina barn aktiviteter genom studieförbund. Det var först när jag jobbade med integrationsfrågor på Länsstyrelsen Värmland som jag verkligen insåg att folkbildning är så mycket mer än det utbud jag hade sett.
SV Värmland finns i hela länet och driver frågor som bidrar till delaktighet och bildning för personer som kanske annars inte skulle kunna ta del av den typen av aktiviteter. Jag tycker det är att arbeta med demokratifrågor på riktigt. Dessutom tycker jag att Studieförbundet Vuxenskolans idéprogram är fantastiskt bra.

Vilka frågor vill du driva som ny avdelningschef?
-Jag har erfarenhet av att jobba med personer som flyr från sitt land och söker tryggheten hos oss i Sverige. Jag tycker att det är viktigt att främja integration i samhället och jag tror att SV Värmland kan göra ännu mer på det området. Sen vill jag att vi ska finnas på de orter vi gör, ständigt utveckla det vi gör bra och göra mer av det och därtill vill jag att vi ska vara en organisation som det pratas gott om och som finns till för både medarbetare och alla som bor i Värmland.

Vilka visioner har du som du hoppas kunna genomföra?
- Jag brinner för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och jag vill arbeta med demokratifrågor. Jag hoppas kunna bidra till att SV Värmland ökar delaktighet och kunskap hos fler och att vi på så vis bidrar till ett samhälle där fördomarna blir mindre och förståelsen för varandra ökar.

Hur ser du på folkbildning i dagens samhälle?
- Folkbildningen har en jätteviktig roll för att bevara det öppna samhället och att stå emot faktaförnekande och främlingsfientlighet.