Tillbaka

Prova-på bokbinderi

Välkommen att besöka Värmlands Museum och en bokbinderiverkstad i sommar. Handbokbindare Olof A Myrin berättar:

”Bokbinderiverkstaden är uppbyggd för att så långt det är möjligt likna en verkstad så som den kan ha sett ut under 1800-talet – utifrån de verktyg och material jag samlat på mig under 30 år som verksam handbokbindare.

I mitten på 1800-talet fanns i Karlstad fyra bokbinderiverkstäder på en befolkning kring 5000 invånare. Idag är jag den enda kvarvarande heltidsarbetande handbokbindaren med egen verkstad i Värmland .

Verkstaden är “öppen”, dvs. här får du känna och ta på verktyg och material och också ”prova på”. Under öppettiderna med start varje hel timme finns tre platser under handledning av undertecknad då du bl.a. får använda falsbenet – bokbindarens kanske viktigaste verktyg – när du viker en ask. Och använda nål & tråd till ett mindre häfte. Ingen kostnad, bara uppge namn och adress (för att statsbidrag ska utgå).

Det kommer också att finnas en häftlåda uppsatt för den som vill sitta ned en stund och försöka sig på konsten att binda en bok.”

Bokbinderiverkstade är öppen med Olof på plats, varje vecka (dock ej vecka 32) tisdag - fredag kl 13-18 och lördagar kl 11-16 fram till den 17 augusti 2019.

Verksamheten sker i samarbete med Värmlands Museum.