Tillbaka

Skogsägarskolan 2018

SKOGSÄGARSKOLAN är en grundläggande utbildning för dig som är eller ska bli skogsägare. Utbildningen tar upp olika aspekter på skogsägandet och kursen innehåller bland annat juridik för skogsägare, skogsbeskattning och ekonomi samt skogskunskap.

Kursen sker i samarbete mellan LRF Konsult, Länsförsäkringar Bank, Mellanskog samt Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Värmland. Skogsägarskolan består av tre fristående träffar och vänder sig till både nya och erfarna skogsägare.

Träff 1 - Onsdag 7/2 - Ekonomi & Skatt • Banken
Träff 2 - Onsdag 14/2 - Juridik
Träff 3 - Onsdag 21/2 - Skogsägarförening/Skogsföretag

Plats: SV Värmland, Stapelgatan 2, 652 16 Karlstad.
Tid: Kl 17.30 -18.00 Samling och fika, kl 18.00 -21.00 Kurstid.
Pris: 400 kr/träff, 1000 kr för alla tre träffar.

Du kan välja att gå alla tre träffar eller välja de områden som passar dig.

Träff 1 - Ekonomi & Skatt Onsdag 7/2 kl 17.30 - 21.00

- Fastighetstaxering
- Bokföring
- Moms
- De tre inkomstslagarna – tjänst, kapital och näringsverksamhet
- Virkesintäkter – olika sätt att sälja virke
- Betalningsplan, skogskonto och skogsavdrag
- Neutral företagsbeskattning, räntefördelning, periodiserings och expansionsfond.

Banken

- Låna pengar med fastigheten som säkerhet
- Låna pengar för att köpa maskiner
- Konto i näringsverksamheten
- Viktigaste tjänsterna för en skogsägare.

Träff 2 - Juridik Onsdag 14/2 kl 17.30 - 21.00

- Skogsvårdslagen
- Förvärvslagstiftningen
- Miljöbalken
- Naturvårdsavsättningar – naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.
- Fastighetsbildning
- Fastighetsrätt

Träff 3 - Skogsägarförening/Skogsföretag Onsdag 21/2 kl 17.30 - 21.00

- Skogsskötsel
- Skogsbruksplan
- Certifiering
- Vanliga måttslag i skogsbruket
- Lönsamheten i skogsbruket
- Hänsyn i skogsbruket

För anmälan och information kontakta SV Värmland:

Charlotte Jarebro • 054 - 402 01 41 • charlotte.jarebro@sv.se 
Bosse Dalmo • 054 - 22 15 42 • bosse.dalmo@sv.se 
SV Värmland 
Stapelgatan 2 652 16 Karlstad 
010 - 490 11 00 
varmland@sv.se

Välkommen till tre intressanta kvällar!

 
Verksamheten sker i samarbete mellan: