Tillbaka

Studiecirkeln 100 år

För 100 år sedan bildades den första studiecirkeln, i det som kom att bli Studieförbundet Vuxenskolan, med namnet "Fria tankars hem". Inom folkbildningen är det goda samtalet fritt och frivilligt och utgör grunden för vår verksamhet. Möjligheter ges att dela erfarenheter och kunskaper med andra. Att tala tillsammans och att mötas, stärker relationer och tillit mellan människor. Det är folkbildningen och demokratins idé.

Nästa år är det 100 år sedan vi fick demokrati i Sverige. Lika rösträtt för både kvinnor och män infördes. Men demokrati kan inte tas för given, vi måste hela tiden värna om den. Ett sätt att arbeta för demokrati är att engagera sig i folkbildning.

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland.