Tillbaka

Välkommen till en studiecirkel om E-Hälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Den här studiecirkeln lär dig att nyttja och bli mer säker på de tjänster som idag erbjuds  inom e-hälsa. Studiecirkeln består av tre träffar  och sammanlagt nio studietimmar. 

Träff 1 - E - legitimation 
- Olika former av E-legitimation
- Hur skydda sin E-legitimation
- Spärra din E-legitimation

Träff 2 - E - tjänster
- 1177
- Fördelar med E-tjänster
- E-tjänster och olika myndigheter
- Exempel kommunala E-tjänster omsorg och hälsa

Träff 3 - Praktiskt arbete och support gällande E-legitimation och E-tjänster.


Datum: Kursstart planerad till hösten 2019 - våren 2020
Plats: Ta kontakt med ditt lokala SV-kontor
Pris: Beroende på cirkelledare och resekostnader