Musikteaterföreningen Volt

Tillsammans med musikteaterföreningen Volt erbjuder Studieförbundet vuxenskolan i Arvika/Eda teatergrupper för barn och ungdomar i olika åldrar.

Genom teaterkurserna får barn och ungdomar bland annat utforska hur en uttrycker känslor med hjälp av kroppsspråk, träna på talteknik, samarbete och på att lyssna - både till sig själv och sina medspelare. Genom lekar, övningar och föreställningar utvecklar vi vårt konstnärliga uttryck och utforskar teaterns möjligheter tillsammans.

Volt och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar följande kurser:

Nybörjarteater 6-9 år

Nybörjarteater 10-13 år

Teater - för dig med lite erfarenhet. 13 år och uppåt.


Kursstart sker i början av varje termin och när det går att anmäla sig till kurserna hittar du dem här.