Tillbaka

Projektledare

Projektledare till projektet ”Innan allt försvinner”

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur!

Vill du också vara med att bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till SV!

Under hösten startar vi projektet ”Innan allt försvinner” med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet ska utveckla metoder för att arbeta med berättande tillsammans med äldre personer med demenssjukdom. Metoden använder kulturella uttrycksformer som verktyg för att stimulera berättande, aktivitet och delaktighet. Projektets aktiviteter består av skapande berättarworkshops med personer med demenssjukdom, framtagande av cirkelledarutbildning och utprovning av denna, framtagande av handledning/kursplaner för cirklar samt föreläsningar om demens för spridning av kunskap om sjukdomen.

Vi söker nu en projektledare som har förmåga att driva projektet framåt med god kraft och samtidigt ta med sig övriga medarbetares kunskaper och energi så att projektet leder till resultat för målgruppen och att utvecklingskraften inom projektgruppen blir positiv och stimulerande. Som projektledare tar du ett stort ansvar för genomförande och resultat genom att göra viktiga prioriteringar utifrån projektets mål, leda ditt och medarbetarnas arbete framåt samt samarbeta väl med projektets olika samverkanspartners.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

  • Samordna och planera arbetet samt föra dialog med samverkanspartners
  • Ta beslut och göra prioriteringar gällande verksamhet och ekonomi i enlighet med projektets mål
  • Stötta projektets kulturpedagoger i utformande av metod, upplägg och utbildning
  • Hantera dokumentation och projektadministration
  • Följa upp projektets mål och budget

Din profil:
För att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du:

  • Har förmåga att samarbeta med andra så att mål och syfte uppnås.
  • Kan uttrycka dig väl på ett sådant sätt att andra förstår och kan anpassa ditt sätt att kommunicera på efter person och situation.
  • Har ett tydligt arbetssätt som gör att prioriteringar och arbetsuppgifter leder mot målet. Har förmågan att stötta medarbetare i att strukturera, prioritera och begränsa i sin egen arbetssituation.
  • Kan arbeta mot målbild men även vara flexibel och ta in ny information. Vet vikten av att hela tiden väga in nya situationer och förutsättningar och kan förändra dig och ditt arbetssätt för att säkerställa framgång.
  • Är självgående och kan prioritera och planera ditt eget arbete. Agerar på egen hand både proaktivt och problemlösande och tar vara på möjligheter.

Kvalifikationer:
Du har som lägst gymnasial utbildning eller motsvarande och du måste också ha mycket goda grundläggande IT-kunskaper och datorvana. Självklart delar du SV:s värdegrund om allas lika värde och rättigheter.

Du behöver ha erfarenhet av eller utbildning inom demensområdet. Som projektledare kommer du att föra dialog med tex personal på särskilda boenden och ska också kunna stötta projektets pedagoger med kunskap om demenssjukdomar. Pedagogisk erfarenhet/förståelse för pedagogiska arbetssätt är meriterande liksom erfarenhet inom folkbildningen.

Vi erbjuder dig:
SV är en verksamhet med mycket hjärta som ger deltagare och medarbetare möjligheter att växa och förverkliga sig själva. Vi erbjuder dig ett arbete med stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter. Du blir en del av vår arbetsgemenskap som består av ett 30-tal inspirerande och kunniga kollegor som arbetar med folkbildningsverksamhet i hela Värmland.
Du har flexibel arbetstid och frihet att själv planera ditt arbete i samverkan med övriga projektmedarbetare.

Vi erbjuder en projektanställning under ca 3 år på 60% med målstyrd arbetstid. Tillträde efter överenskommelse.

Placeringsort: Karlstad

SV värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet till tjänsten.


Kontaktperson
: Jenny Linzie, projektledare 0550-230 231, jenny.linzie@sv.se

Facklig representant: Charlotte Jarebro, ordförande i lokala Unionen-klubben. 054-402 01 41, charlotte.jarebro@sv.se

Du söker tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till Studieförbundet Vuxenskolan till rekrytering.varmland@sv.se Märk din ansökan ”projektledare”.

Sista ansökningsdag 3/6 Vi gör urval och genomför intervjuer löpande.

 

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund, som genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, arbetar för att stärka demokratin. SV vill ge människor möjligheter, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer och föreningar. SV är mångfaldens studieförbund, som vill ge alla människor möjlighet att växa. Vi vill bidra till en värld som bygger på hållbar utveckling. Därför är vi en engagerad lokal kraft för föreningsliv, kultur och samhälle i hela Sverige. Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang.