Tillbaka

ParaCraft på Frykstahöjden

Hösten 2021 genomförde SV Kil en prova-på-dag tillsammans med projekt ParaCraft, med syfte att stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv. 

Projekt ParaCraft - ett liv i rörelse drivs av Bohuslän-Dals Parasportförbund i samarbete med medlemmar ur konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors och med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektet erbjuder prova-på-kurser, fördjupningskurser och läger inom smide, träslöjd, keramik samt friskvård. I Värmland fick deltagarna dessutom arbeta med ull. Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder fortsättningskurser.

Startbild ParaCraft i Kil.jpg
Se SV Värmlands film från dagen

Läs mer om ParaCraft på projektets hemsida
Läs mer om ParaCraft via Allmänna Arvsfonden

Affisch Parakraft epi.jpg

Se filmen om ParaCraft i Kil från ingemarmedia.se