Ekonomi

Våga spara i aktier och fonder.
Lär dig de första grunderna för ett långsiktigt sparande i aktier och fonder.

Målet med cirkeln är:
• att introducera och ge de första grundläggande kunskaperna som krävs för att bedriva långsiktigt, regelbundet och lönsamt sparande i aktier och fonder
• att förstå vad en aktie och en fond är
• att praktiskt ”pröva på” och ”på låtsas ” köpa och sälja” aktier/fonder
• att kritiskt granska och värdera aktierelaterad information och försöka analysera enskilda aktier/företag och aktiemarknaden.

Denna cirkel vänder sig bara till nybörjare ,som aldrig eller sällan har sparat i aktier och fonder.
Enkel datakunskap är nödvändig. Du behöver ta med en egen dator eller surfplatta. Lånedator finns, meddela i anmälan att du vill låna dator.

Kursledare Johan Haglund är en mycket kunnig och meriterad ledare.

Kursen startar vårterminen 2020 när den är fulltecknad.

Välkommen med din anmälan!