Ekonomi

Träffa Michaela Berglund som talar om möjligheten med att investera i onoterade bolag, vad innebär det för företagen och för investeraren?

Varför får kvinnliga entreprenörer ofta inte investeringar och hur kan man påverka detta? Vad innebär crowdfunding för jämställdheten? Vart i världen växer crowdfunding som fenomen allra mest? Hur tänker kvinnor när de investerar i bolag och hur tänker män?

FundedByMe är en av få ”full-service crowdfunding plattformar” som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 550 miljoner. Bolaget har mer än 250,000 registrerade investerar medlemmar från 111 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information vänligen besök hemsidan.

Feminvest:s syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. I förlängningen leder fler aktiva kvinnliga aktieägare till ökat inflytande för kvinnor i bolag och i samhället, och till en mer jämställd aktiemarknad. Nu blir nätverket en del av FundedByMe www.feminvest.nu.

Ledare: Katarina Ikonen
Tillfälle: 18 september 2019
Tid: 18:30-20:30
Pris: 70 kr (50 kr för medlemmar)
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsgatan 28, Kristinehamn
Anmälan: Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida

Välkommen!