Anhörigcirkel - Föreningen Balans

Anhörigcirkel - Föreningen Balans

För dig som är anhörig till någon med psykisk sjukdom.

Vi träffas, fikar och pratar om hur det är att vara anhörig - det är bara att komma som den du är.

Tillfällen: fyra gånger med start 11 september 2018
Tid: 18:00 – 20:15
Plats: SV Värmland, Kungsgatan 28, Kristinehamn


Föreningen Balans Värmland verkar för personer med depression och bipolär sjukdom och deras anhöriga.

De övergripande målen är att:
* Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
* Medverka till att öka kunskap om de här sjukdomarna i olika sammanhang.
* Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård.
* Anordna föreläsningar och andra aktiviteter.
* Även verka för anhöriga/närstående.

Läs mer på hemsidan balansvarmland.wordpress.com