Funktionsnedsättning

Anhörigstöd - intellektuell funktionsnedsättning ”När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden

Många föräldrar har en oro för deras funktionsnedsatta barns framtid. Säffle kommun och Studieförbundet Vuxenskolan, erbjuder en gratis studiecirkel som vänder sig till föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning.

Upplägg
Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att ni kan känna er något tryggare. I levnadsberättelsen som ingår i kursmaterialet "När jag inte längre är med"erbjuds ni föräldrar att ge en bild av ert vuxna barn som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att er dotter/son ska bli bemött med förståelse och värme. Studiecirkeln är framtagen av bland annat Bräcke Diakoni som har en mångårig erfarenhet att arbeta med föräldrar som är anhöriga.

Kursen består av nio träffar. Tiden är 17.30-19.30 på måndagar. Datum är ej bestämt.
Studiecirkeln startar med minst 6 deltagare. Välkommen att göra en intresseanmälan.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Hamngatan 5 i Säffle

Studiecirkelns innehåll
1 Introduktion
2 Levnadsberättelsen
3 God man/förvaltare
4 Familjejuridik – arv och testamente
5 Stöd från samhället
6 Att vara förälder/anhörig, del 1
7 Att vara förälder/anhörig, del 2
8 Öppet tema
9 Avslut


Vid varje kurstillfälle serveras smörgåsfika. Intresseanmälan görs här på hemsidan. Anmäl då också eventuell specialkost. Begränsat antal platser. Kursen är gratis.

För frågor, kontakta Emma Kristensson, anhörigkonsulent på Säffle kommun, telefon 0533-681296 eller emma.kristensson@saffle.se

Studiecirkeln är en del av projektet "Vänner för livet" som ska främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka ofrivillig ensamhet.

Varmt välkommen med din intresseanmälan.