Historia & Konsthistoria

Forntidens människor har avsatt många spår i landskapet, vissa av dem är fullt synliga idag medan andra ligger under jorden och väntar på att bli upptäckta. I denna studiecirkel ska vi lära oss mer om de arkeologiska spår som finns i Arvika och hur livet kan ha tett sig här under sten-brons- och järnålder.

Cirkelns träffar och tema.
1. Introduktion. Vi träffas i Vuxenskolans lokaler och ledarna, Johan och Curt, presenterar cirkelns upplägg, vi tar gärna emot önskemål och förväntningar. Vi ger en introduktion till ämnet arkeologi och hur det har växt fram samt presenterar föreningar eller projekt som behandlar arkeologi i Värmland.
2. Utflykt (15/9). Vi besöker fornlämningsmiljöer längs med Glafsfjordens västra sida. Vi studerar lämningar från olika perioder och diskuterar dessa. Utflykten sker till viss del i kuperad terräng.
3. Stenålder. Hur såg Sverige, Värmland, Arvika ut under stenålder? Vilka var det som bodde här och vilka artefakter finns kvar? Vi ser närmare på de tidiga migrationerna som nystas upp tack vara studier av Ancient DNA.
4. Bronsålder. I Arvika finns det många synliga lämningar från bronsåldern, varför är det så? Vi diskuterar hur samhället förändrades tack var metallens intåg och hur kommer det sig att bronsföremål från dagens Cypern hittas av arkeologer i dagens västra Värmland.
5. Järnålder. Kunskapen om järnet förändrade samhället i grunden. Vi blickar ut i järnålderns Sverige och diskuterar hur livet kan ha sett ut i Arvika. Vi ser även närmare på ödegården Skramle i Gunnarskog och hur väl stämmer egentligen den massmedialabilden av Vikingatiden?
6. Besök Fornsalen, Sågudden. Studiecirkeln avslutas med ett besök på Storbondegården på Sågudden. Vi kollar på arkeologiska artefakter och får en guidad tur av utställningarna.

Ledare
Johan Richardson.
Johan jobbar som intendent på Såguddens Friluftsmuseum och som arkeolog på Värmlands Museum. Johans har god kunskap om det arkeologiska fältet och brinner lite extra för stenålderns lämningar.
Curt Larsson.
Curt är idag en glad pensionär och ordförande i VAS (Värmlands arkeologiska sällskap). Curt är engagerad inom arkeologiska frågor sedan början av 90-talet och som gammal naturvetare är Ancient DNA och Isotopanalyser av högsta intresse.