Ashtangayoga - En introduktion

Ashtangayoga - En introduktion

Hälsa & välbefinnande

Ashtangayoga - en dynamisk yogaform som stärker kroppen.
Ett pass består av en serie rörelser utförda i en genomtänkt ordning i samklang med lugna medvetna
andetag.
Inga förkunskaper krävs för att börja öva, yogan går att anpassa utifrån din individuella situation, din kropp,
din ålder, om du har skador och utifrån din dagsform. Alla deltagare får lära sig en sekvens med rörelser och övar i eget tempo. Läraren guidar steg för steg och ger personlig vägledning till var och en under passet.
Den här undervisningsmetoden kallas mysore practise och är det traditionella sättet att undervisa ashtangayoga på. Det är lite som personlig träning men i grupp. Ta gärna med egen matta, det finns några mattor att låna.

Genom att utöva ashtangayoga bygger du en stark och smidig kropp samtidigt som du lugnar sinnet.
Några andra välkända effekter är ett förbättrat immunförsvar, bättre medvetenhet om andningen, höjd
koncentrationsförmåga och minskad trötthet. Välkommen att vara med!