Ashtangayoga - fördjupning, 3 dagar

Ashtangayoga - fördjupning, 3 dagar

Hälsa & välbefinnande

Ashtangayoga - fördjupning. En dynamisk yogaform som stärker kroppen.

Vissa förkunskaper krävs för att delta på kursen. Yogan anpassas utifrån din individuella situation, din kropp,
din ålder, om du har skador och utifrån din dagsform. Alla deltagare får lära sig en sekvens med rörelser och övar i eget tempo. Läraren guidar steg för steg och ger personlig vägledning till var och en under passet.
Den här undervisningsmetoden kallas mysore practise och är det traditionella sättet att undervisa ashtangayoga på. Det är lite som personlig träning men i grupp. Ta gärna med egen matta, det finns några mattor att låna.

Genom att utöva ashtangayoga bygger du en stark och smidig kropp samtidigt som du lugnar sinnet.
Några andra välkända effekter är ett förbättrat immunförsvar, bättre medvetenhet om andningen, höjd
koncentrationsförmåga och minskad trötthet. Välkommen att vara med!

Efter klassen på lördag finns brunch att köpa på Kungskvarnen. Eftter brunchen följer en frågestund där deltagarna kan ställa frågor

Upplägg:
fred kl 17:30-18:30 Ledd klass
lörd kl 8:30-10:00 Mysore Practise
kl 10:00 Brunch för de som vill
kl 11:00-12:00 Frågestund och teori
Sönd kl 9:00-10:00 Ledd klass