Hälsa & välbefinnande

Att bygga ett hus kräver byggnadskonst och konstnären utvecklar sin konstnärlighet, men att leva ska gå av sig självt !?

Vilka är grunderna i levnadskonsten som vi alla har att brottas med? Eller annorlunda uttryckt, vilka utgör grunderna för att göra våra livsprojekt beboeliga?

Under kursen tittar vi närmare på de livsfrågor som hör ihop med att vara människa.
Vi kommer läsa texter som berör olika existentiella teman.

Kursens utformning kommer vila på en existentiell grund och är politiskt och religiöst obunden. Den ska inte uppfattas som terapi eller behandling utan är tänkt som en grundkurs för dig med allmänt intresse och nyfikenhet kring existentiella frågor och kräver inga förkunskaper.

Kursledaren Magnus Hyltefors har lång erfarenhet som kurator med vidareutbildning i existentiell filosofi och psykologi.

Studiecirkeln anordnas i samarbete med Föreningen Existentiella nätverket i Värmland.

Anmäl ditt intresse här på webben redan idag eller ring 0570-711229. Kursen startar vid tillräckligt många deltagare.