Hälsa & välbefinnande

En kraftkälla och mötesplats för människor med värk och smärta oavsett diagnos. När all möjlig smärtbehandling är provad lämnas många människor ensamma att lära sig leva med värk och smärta. Men hur ska det gå till?

I mötet med andra i samma situation kan man få förståelse, erfarenhetskunskaper och stöd att orka leva vidare med god livskvalité.

I smärtgruppen krävs ingen remiss eller föranmälan och du får vara anonym. Vi har tystnadslöfte. Du kan börja när som helst under terminen och komma så länge du behöver det. Träffen kostar 20 kr/gång och inkluderar fika

"Hjälp mig acceptera det som inte går att förändra, ge mig mod att förändra det det som går att förändra och förstånd att se skillnaden"

För mer info kontakta:
Agneta Bertilsson, e-post: agnbert@hotmail.com, Tfn: 073-093 56 74