Att leva med smärta

Att leva med smärta

Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en kraftkälla och mötesplats för människor med värk och smärta (oavsett diagnos).

Måndagar kl. 13.00-15.00
Öppet Café kl. 12.30 - 13.00

Du kan börja när som helst under terminen och komma så länge du behöver det.
Tio träffar är planerade, med start 22 januari 2018.

För mer information kontakta:
Agneta Bertilsson, 073-093 56 74, agnbert@hotmail.com