Varför ska man ha lättläst text?
Enligt ett riksdagsbeslut ska Sverige från år 2010 vara tillgängligt för alla. Detta beslut gäller såväl offentlig
(myndigheter, institutioner och kommuner) som idéburen sektor.
Det handlar om att våra lokaler ska vara anpassade så att personer med funktionsnedsättning kan delta i vår verksamhet.
Det handlar också om att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av den information som ges ut. Det är
ungefär en och en halv miljon medborgare som behöver förenklad information för att kunna ta del av samhället.
Därför är det viktigt att kunna formulera sig så att alla förstår. Dagen börjar med en föreläsning och efter lunch arbetar vi
med olika texter. Ta gärna med egna exempel på texter ni vill arbeta med.
Under utbildningsdagen kommer vi att arbeta med:
• Vem behöver lättläst?
• Vad är viktigt att tänka på när man skriver lättläst.
• Praktiskt arbete med att ändra texter till lättläst.
• Praktiskt arbete med att skriva lättläst - exempelvis protokoll, inbjudningar, kallelser, artiklar med mera.
Kursledare Mise Sten är stödpedagog inom LSS och har lång erfarenhet av att arbeta med lättlästa texter och att utbilda läsombud. Hon är bl a utbildad till läsombudsinspiratör på Centrum för lättläst.