Hälsa & välbefinnande

Balans är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom. De arbetar för att sprida kunskap och förståelse för diagnoserna de företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Samtalsgruppen träffas för att samtala om sitt mående, hitta styrka tillsammans, fika och hitta på saker tillsammans. Gruppens aktiviteter bestäms utifrån deltagarnas önskemål.
föreningens Facebooksida kan du läsa mer och komma i kontakt med gruppen.

Tid: Tisdagar udda veckor kl 17.00-19.30
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Via föreningens Facebooksida