Djur, natur & miljö

Kursen startar under april månad 2019.
Gå gärna in och gör din intresseanmälan redan nu.


Är du nyfiken på hur ett bisamhälle fungerar så har du chansen här! Under 8 träffar tar vi upp grundläggande teori och du får följa/delta i den praktiska skötseln av några kupor. Cirkeln är upplagd för att så mycket som möjligt följa ”biodlingsåret” vår- sommar-höst. Den grundläggande idén är att tidigt lära känna djuren och förklara det som vi samtidigt gör tillsammans under året. Honungshantering ingår. Detta upplägg gör att cirkeln sprids ut under året men du blir väl förberedd för att våga dig på att skaffa en egen kupa, antingen parallellt eller nästkommande säsong.

Start: April månad med ett par rena teoriträffar. Dag anpassas efter deltagarnas önskemål.

Löpande: Träffar kan bli vardagskvällar eller på helger så att så många som möjligt kan vara med. Vädret styr så klart en del.

Avslut: Sista träff troligen november när vi sjukdomsbekämpar inför nästa säsong.

Litteratur: ”Mina första år som biodlare” utgiven av Sveriges Biodlares Riksförbund. Tas hem av kursledningen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Kristinehamn eller Älvbacka bigård, Ölme.

Ledare och info: Bengt Larsson. Kontakt 070-203 29 65, bengt@hallerud.se

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, Kristinehamn.