Djur, natur & miljö

Cirkel för dig som vill gå vidare och fördjupa dina kunskaper om honungsbin och biodling.

För att gå denna kurs krävs grundläggande förkunskaper i form av genomförd nybörjarcirkel eller motsvarande, till exempel något års erfarenhet av att ha egna bin.
Det kommer att bli en blandning av teori och praktik. Fördelning bestämmer vi tillsammans på första träffen, efter inventering av behov i gruppen.

Exempel på moment som kommer att tas upp, en del mer och en del mindre:
Binas biologi, biraser.
Förebyggande åtgärder av olika bisjukdomar.
Vårgenomgång, bedömning. Drivfodring/stödfodring.
Utvidgning av bisamhället (avläggare, olika sätt).
Enkel drottningodling. Tillsättning av drottning.
Honungskvalitet. Bihusesyn. Säker honung (vi hanterar livsmedel).
Ekonomi biodling, att sälja honung.
Att flytta ett bisamhälle.
Gruppens synpunkter/förslag, eventuellt egna önskemål.

Start: April månad, med ett par rena teoriträffar. Dag anpassas efter deltagarnas önskemål.

Löpande: Träffar kan bli vardagskvällar eller på helger så att så många som möjligt kan vara med. Vädret styr så klart en del.

Avslut: Sista träff troligen november när vi sjukdomsbekämpar inför nästa säsong.

Litteratur: ”Mina första år som biodlare” och "Drottningodling steg för steg", utgivna av Sveriges Biodlares Riksförbund. Tas hem av kursledningen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Kristinehamn och hos Anna-Karin, Fallet Römossen i Ölme utanför Kristinehamn.

Ledare och info: Anna-Karin Heino, 070-7985195. Kristinehamnsortens biodlareförening - www.varmland.biodlarna.se/lokalforeningar/kristinehamnsortens-biodlareforening/

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, Kristinehamn.