Djur, natur & miljö

I samarbete med Sveriges Biodlares Riksförbund erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan kurser i Biodling - på både grund- och fortsättningsnivå.

Biodling-grundkurs, ger dig grunderna för att bli en duktig biodlare och består av åtta träffar en gång per vecka med en duktig och erfaren ledare. Kursen innehåller både teori och praktik. Kursmaterial "Mina första år som biodlare" samt en arbetsbok.
Vill du få ytterligare kunskaper följer en fortsättningskurs under 2019 som kan förläggas en gång per vecka eller två helger/fyra dagar.

Att vara biodlare är både roligt och lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas samspel med naturen. När de vilda bina blir färre måste biodlarna bli fler. Sveriges cirka 10 000 biodlare jobbar för att täcka pollineringsbehovet av fruktträd och andra odlade växter. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av bin. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Välkommen med din anmälan!