Bipolärkurs - Föreningen Balans

Bipolärkurs - Föreningen Balans

Kurs om bipolär sjukdom, för dig som har bipolär sjukdom.

Kvällarna börjar med föreläsning. Därefter fikar vi och samtalar om föreläsningen och annat som dyker upp.

Tillfällen: fem gånger med start 11 september 2018
Tid: 16:30 – 18:45
Plats: SV Värmland, Kungsgatan 28, Kristinehamn


Föreningen Balans Värmland verkar för personer med depression och bipolär sjukdom och deras anhöriga.

De övergripande målen är att:
* Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
* Medverka till att öka kunskap om de här sjukdomarna i olika sammanhang.
* Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård.
* Anordna föreläsningar och andra aktiviteter.
* Även verka för anhöriga/närstående.

Läs mer på hemsidan balansvarmland.wordpress.com