Trädgård, hus och hem

Vill du lära dig bygga ditt eget ekologiska hus? Gå en kurs och lär dig grunderna i lerhusbygge!

Ledare för kursen är Jess Shockley från Austin, Texas. I augusti kommer hon till Sverige för att lära en grupp om lerbyggeteknik genom att vi tillsammans uppför väggarna på ett lerhus med hjälp av mackelering. På engelska kallas tekniken för cob, och är ett av världens äldsta, billigaste, hållbaraste och vackraste byggmaterial. Eftersom ledaren är amerikan kommer kursen hållas på engelska.

Mackeleringstekniken är våt och sammansättningen liknar den för gjuten lersten (adobe). Fet lerjord blandas med sand, grus, halm och vatten till en formbar massa varpå kompakta väggar formas på fri hand. Byggtekniken är fysiskt krävande, men deltagarna arbetar i sin egen takt och vi tar de pauser som behövs för att utveckla kunskap och teknik för att bygga vårt eget lerhus. Kursen kommer också innehålla en översiktlig genomgång av husgrund och takbygge.

Du kan själv välja om du vill delta under en eller två kursveckor. En kursvecka är fem dagar. Om du endast vill delta under en vecka kan du själv välja vilken av veckorna du önskar delta på (i mån av plats).

Vecka 1) 5 dagar 5-9 augusti 2 950 kr
Vecka 2) 5 dagar 12-16 augusti 2 950 kr

Om du väljer att gå kursen under hela perioden, dvs 10 dagar 5-16 augusti (mån-fre) är priset rabatterat till 5 250 kr.

Här anmäler du dig till vecka 1. Om du önskar gå båda veckorna ber vi dig skriva en notering om detta i kommentarsfältet när du anmäler dig. Önskar du anmäla ditt deltagande till vecka 2 (12-16 augusti) ber vi dig anmäla dig till kursen som heter Bygg ditt eget lerhus (Cob house) - vecka 2 här på vår hemsida.

Tider är kl 8-17 mån-fre. I kursavgiften inkluderas lunch och fika. Frukost, middag och logi ingår ej.

Plats för kursen är en liten gård utanför Arvika. Ingen kollektivtrafik - deltagarna behöver själva ordna transport. Vi kommer att vara utomhus hela dagen, deltagaren ansvarar för att ha lämpliga kläder och skor. Redskap och material finns på plats.

Det finns möjlighet för camping på plats för ett antal deltagare. Det finns även vandrarhem i närheten. Kontakta sara.falkstad@sv.se om du behöver hjälp med logi.

Anmäl dig senast 15 maj. Det kan du göra här på webben eller genom att ringa 0570-711 229. Kursen startar endast om vi har tillräckligt många deltagare. Anmälan är bindande.