Hantverk & konst

Välkommen till en gemensam onsdagssamvaro med hantverk för daglediga.

Pris 30:-/per träff, fika ingår.

Ledare Camilla Borgström