Data & IT

Molkom/Väse/Alster

Vi fortsätter med Internet.
Skriva ut från Internet eller spara på hårddisken från Internet.
Använda USB-minne, skriva dokument, brev och annat.
Skriva ut sparade dokument från hårddisk, USB-minne eller Internet.
Maila och sända med bifogade dokument eller bilder.
Märka ut skräppost i e-postprogrammet.