Media & kommunikation

Gruppen samtalar kring händelser där åldern har missgynnat personen i olika situationer ute i samhället.

12 studietimmar

Ledare Eivor Nilsson