Beteendevetenskap

Arbetsplan för
Digital kurs i praktisk förenings- och styrelsearbete.
Max 1,5 timme/ digital träff och mellan träffarna ingår deltagarnas egna inläsningsstudier (ung lika lång tid). Max 20 deltagare per kurs. Start kl 19-20:30. Mötena sker i Microsoft Teams. Finns i Office 365 och kan även laddas hem på dator eller i mobil (Smartphone).
Kursbok: I förening – En handbok för praktiskt föreningsarbete. Boken tar upp rollfördelning och ansvar i en ideell förening, mötesformer, arbetssätt och hanterar såväl formellt beslutsfattande som processinriktade möten.
PDF-filer tillkommer för de olika styrelsefunktionerna.

Träff 1
Deltagarna får en introduktion i att använda digital teknik samt vett och etikett på digitala möten (bl.a att alltid stänga av mikrofonen när man inte talar). Deltagarna får också göre en grundligare presentation där de tar upp nuläge, deras roll i föreningen/styrelsen, hur de känner inför uppgiften samt problem och ev hinder i styrelse/föreningen. På denna träff är det bra om deltagarna kommer till tals så mycket som möjligt så att de blir bekväma med att tala under träffarna.
Under denna träff får deltagarna även uppgifter att göra hemma inför nästa träff. Uppgifterna består i att läsa igenom BR:s pdf om ”Vad gör en ordförande, sekreterare, kassör, valberedare osv samt kapitel 1-7 i boken I förening.
Bok samt PDF-filer kommer att skickas, mejlas ut till deltagarna efter första träffen. Minst en kursbok per förening.

Träff 2
Vid det andra tillfället diskuterar och lär sig gruppen om de olika styrelsefunktionerna och deras ansvar; ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamot, suppleant, valberedningen samt även revisorernas arbete. Viktigt även här att alla deltagarna kommer till tals. Samtalsledaren kan ställa frågor utifrån texten i kursboken och ev utifrån fallövningarna på sid 113-115. Därefter diskuterar gruppen egna erfarenheter och vad som är viktigt att tänka på.
Läxa till nästa tillfälle är att läsa kapitel 8 och resten av kursboken.

Träff 3
Diskutera övrigt föreningsarbete, ekonomi, möten, medlemmar, att leda ideell förening och tips på bra mötesformer (kapitel 9).

Vi kommer att genomföra en 4:e träff enbart för kassörer. Planeras att genomföras i höst 2020. Troligen genomförs denna utbildning genom en fysisk träff