Data & IT

Kurs i digitala banktjänster
Kursen för dig som vill lära dig mer om vad ett bankkort är och hur BankID fungerar? Banktjänster - kom igång med kort och digitala betalningar riktar sig främst till nyanlända och utrikes födda. Kursen ger en introduktion till att hantera olika betaltjänster, exempelvis hur man betalar i en betalterminal och hur man betalar räkningar i mobilen.
Kurs i Karlstad och Vålberg 2019. Två tillfällen á 4 timmar per kurs.

Utbildningen ges på flera språk och ledaren är även arabisktalande.

För mer information kontakta Eyad Kadabashe tfn 054-402 01 40 eller e-post: eyad.kadabashe@sv.se