Språk

Ryska är det största av de slaviska språken och talas framför allt i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Kazakstan och Ukraina.

Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på ryska. Undervisningen sker så långt som möjligt på språket som du studerar. Vi arbetar med teori, hörförståelse, läsförståelse, enkla skrivövningar och konversation. Mellan de digitala träffarna kommer du att få hemuppgifter.

Kursinnehåll
- Ryska alfabetet
- Räkna till 100
- Hälsningsfraser
- Presentera sig
- Berätta kort om sig själv och sin familj
- Prata om väder
- Fråga vad något kostar
- Fråga var något ligger
- Grundläggande grammatik


Ledare: Tatjana Bogenc
Tid: Tisdagar kl 18.00-19.30, start 17 september
Plats: Distans. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt headset.
Pris: 790 kr / 6 träffar
Anmälan: kim.lundberg@sv.se ∙ 0550-230 230 ∙ www.sv.se/kristinehamn ∙ senast den 3 september

Att delta i en studiecirkel ger dig möjlighet till gemenskap och lärande under former där du har möjlighet att påverka innehållet och upplägget.