Data & IT

Om kursledaren
SeniorNet Bro håller kurser inom teknik för seniorer i Kristinehamn med omnejd som är mycket populära och uppskattade.
Läs mer om SeniorNet Bro här.

Tid: Onsdag den 8 mars kl 9.45-12.00
Plats: Distans, du får information om det "digitala klassrummet" via e-post innan kursen startar.
Kostnad: 50 kr / 1 träff
Anmälan: kim.lundberg@sv.se ∙ 0550-230 230 ∙ eller här på hemsidan.


Denna kurs är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och SeniorNet Bro. Uppge i anmälan om du är medlem i SeniorNet Bro.