Språk

Ryska är det största av de slaviska språken och talas framför allt i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Kazakstan och Ukraina.

Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på ryska. Vi arbetar med teori, hörförståelse, läsförståelse, enkla skrivövningar och konversation. Mellan de digitala träffarna kommer du att få hemuppgifter. Kursens innehåll och tempo kommer att anpassas utifrån deltagarnas behov.

Kursinnehåll
- Ryska alfabetet
- Räkna till 100
- Hälsningsfraser
- Presentera sig
- Berätta kort om sig själv och sin familj
- Prata om väder
- Fråga vad något kostar
- Fråga var något ligger
- Grundläggande grammatik


Ledare: Tatjana Bogenc
Tid: Onsdagar kl 18.00-19.30, start 6 oktober
Plats: Distans. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt headset.
Pris: 790 kr / 6 träffar
Anmälan: kim.lundberg@sv.se ∙ 0550-230 230 ∙ www.sv.se/kristinehamn-storfors ∙ senast 26 september


Att delta i en studiecirkel ger dig möjlighet till gemenskap och lärande under former där du har möjlighet att påverka innehållet och upplägget.