Ekonomi grund Karlstad/Hammarö

Ekonomi grund Karlstad/Hammarö

Ekonomi

Deltagarna får lära sig grundläggande kunskaper i bokföring. Kursen tar även upp databokföring, samt BAS-kontoplanen.
Materialkostnad tillkommer; Vismas skollicens samt boken "Bokföring från början, där en faktadel, övningsbok och lösningar ingår.
Kvällstid, jämna veckor med preliminär start i oktober.
Ledare Gwendolyn Tellfors

Fortsättningskursen startar preliminärt våren 2019