Ekonomi

Deltagarna får lära sig grundläggande kunskaper i bokföring. Kursen tar även upp databokföring samt BAS-kontoplanen.

Kurskostnad 1590 kr
Därtill tillkommer kostnad för Vismas skollicens samt kursboken "Bokföring från början" faktabok, övningsbok och lösningar.