Djur, natur & miljö

Andra träffen som skulle genomförts i Arvika den 15 april 2020, är inställd.
På grund av Coronaviruset har vi tyvärr fått ställa in den andra föreläsningen om fjärilar.
Vi hoppas att kunna genomföra den till hösten istället.
Mer information kommer skickas ut så snart vi vet hur det blir.

Tredje träffen i Mölnbacka, den 24 maj 2020, räknar vi med att kunna genomföra då det är utomhus.

I hela Sverige sker allt fler evenemang hos Studieförbundet Vuxenskolan via digitala kanaler.
Gå gärna in på våra värmländska Facebook-sidor och upptäck verksamhet som genomförs digitalt.

Ni är alltid välkomna att ringa eller maila!
På många orter arbetar vi hemifrån även om kontoret håller stängt.
I övrigt följer vi de rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Möt fjärilar i Värmland tillsammans med naturfotograf Mikael Skalstad.
Kursen består av tre fristående träffar, två föreläsningar och en exkursion,
förlagd till tre olika orter i Värmland med start i Kil.

Mikael Skalstad är naturfotograf med inriktning på dagfjärilar.
Han har föredrag, utställningar och exkursioner på temat fjärilar.
Uppväxt i dalsländska Åmål och idag bosatt i Forshaga.

Första träffen, Kil, genormfördes den 11 mars 2020 med innehållet:
• Lär känna några av våra 125 arter dagfjärilar och 2 800 arter nattflygare.
• Artkunskap och fjärilsekologi.
• Bra fjärilslitteratur och goda hemsidor.
• Anlägg en fjärilsmotorväg eller starta en nektarbar - tips för din trädgård: så gör du!

Andra träffen, Studieförbundet Vuxenskolan i Arvika, är inställd tills vidare
• Fjärilen i historien, litteraturen och konsten.
• Bästa skådarplatserna i Värmland, i Sverige och jorden runt.
• Hur påverkar det globala klimatet våra insekter?
• Fototips för bättre fjärilsbilder.

Plats: SV Arvika - Eda, Hantverksgatan 2
Datum: Föreläsningen är framflyttad till hösten på grund av Coronaviruset.
Ny information kommer, när vi vet mer.

Tredje träffen, Mölnbacka, Deje, arrangemangsnummer 52145
• Fjärilsvandring utomhus i Mölnbacka - när sommaren är som vackrast.
Samlingsplats vid Mölnbacka bygdegård, Mölnbacka Blomsterslottet 2, Deje.

Datum: söndag 24 maj 2020
Tid: Kl 13.00 - 15.30
Oömma kläder. Ta med kamera, kikare och eget fika.

Pris: 140 kr per träff.