Möt Morgan Kjellin som under 24 år jobbat med egen personlig utveckling och har lång erfarenhet från ledande positioner i yrkeslivet. "Vissa tror att förändring kommer med ålder och erfarenhet, och det kanske stämmer till en viss del.
Men för mig handlade det om att förändra mina vanor."

Välkommen till denna intressanta och viktiga föreläsning där Morgan berättar mer om sorg och sorgebearbetning,

Vid alla kriser och förändringsprocesser som idag blir allt vanligare uppstår olika reaktioner, vilket är normalt och naturligt. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd, men skulle vi inte göra det om vi bara visste hur? Bristande kunskap från föräldrar medmänniskor och myndigheter leder ofta till betydande problem för den drabbade.

Exempel på händelser som kan göra att den drabbade inte orkar prestera.
- Konflikter, omorganisationer
– Skilsmässor och separationer
- Sjukdom, olyckor och dödsfall
- Förlust av tillit och trygghet
- Arbetslöshet och pensionering

Exempel på reaktioner som kan utlösa och orsaka olyckor.
- Energiförlust och trötthet
- Koncentrationssvårigheter, glömska och humörsvängningar
- Sömnsvårigheter och oro
- Förändrade matvanor, kroppsliga symptom (t.ex. smärta, hjärtklappning, ångest)

Morgan kommer även att lära oss mer om det svåra samtalet. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor.

OBS! Föreläsningen kommer att ske online. Som anmäld deltagare kommer att få ett mejl med en länk till Microsoft Teams. Du behöver inte ladda ner programmet för att deltaga.

Anmäl dig till föreläsningen här på webben eller ring 0570-711229. Anmälan senast 14 november. Föreläsningen är gratis.

Varmt välkommen!