Beteendevetenskap

Digital kurs i praktisk förenings- och styrelsearbete
Kursen vänder sig till nyinvalda ledamöter och mer erfarna ledamöter i styrelsen som vill friska upp sina kunskaper eller diskutera problem som kan uppstå i en förening/styrelse. Kursen är också en bra träning i att delta digitalt.

Kursens upplägg
3 studietimmar/digital träff och mellan träffarna ingår deltagarnas egna inläsningsstudier (ungefär lika lång tid). Max 20 deltagare per kurs. Start kl 19-20.30. Mötena sker i Microsoft Teams. Finns i Office 365 och kan även laddas hem på dator eller i mobil (smartphone). Krånglar tekniken så hjälper vi till.

Kurslitteratur
I förening – En handbok för praktiskt föreningsarbete. Boken tar upp rollfördelning och ansvar i en ideell förening, mötesformer, arbetssätt och hanterar såväl formellt beslutsfattande som processinriktade möten.
Pdf-filer tillkommer för de olika styrelsefunktionerna.

Träff 1: 20/4 kl 19-21.15
Deltagarna får en introduktion i att använda digital teknik samt vett och etikett på digitala möten (t ex att alltid stänga av mikrofonen när man inte talar). Deltagarna får också göra en grundligare presentation där de tar upp nuläge, deras roll i föreningen/styrelsen, hur de känner inför uppgiften samt problem och eventuella hinder i styrelse/föreningen. På den första träffen är det bra om deltagarna kommer till tals så mycket som möjligt så att de blir bekväma med att tala under träffarna.

Under den första träffen får deltagarna även uppgifter att göra hemma inför nästa träff. Uppgifterna består i att läsa igenom BR:s pdf om ”Vad gör en ordförande, sekreterare, kassör, valberedare osv samt kapitel 1-7 i boken I förening.
Bok samt pdf-filer kommer att skickas, mejlas ut till deltagarna efter första träffen. Minst en kursbok per förening.

Träff 2: 18/5 kl 19-21.15
Vid det andra tillfället diskuterar och lär sig gruppen om de olika styrelsefunktionerna och deras ansvar; ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamot, suppleant, valberedningen samt även revisorernas arbete. Viktigt även här att alla deltagarna kommer till tals. Samtalsledaren kan ställa frågor utifrån texten i kursboken och eventuellt utifrån fallövningarna på sid 113-115. Därefter diskuterar gruppen egna erfarenheter och vad som är viktigt att tänka på. Läxa till nästa tillfälle är att läsa kapitel 8 och resten av kursboken.

Träff 3: 3/6 kl 19-21.15
Diskutera övrigt föreningsarbete, ekonomi, möten, medlemmar, att leda ideell förening och tips på bra mötesformer (kapitel 9).

Vi kommer eventuellt att genomföra en 4:e träff enbart för kassörer. Planeras att genomföras under hösten 2021. Troligen genomförs denna utbildning genom en fysisk träff.