Samhälle

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Cell Impact AB är noterade på Nasdaq First North i Stockholm. Cell Impact har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier. Besöket inleds med en informationstund om Cell Impact och dess verksamhet. Därefter tar vi en rundtur i deras produktionslokaler. Besöket avslutas med en frågestund.

Tid: Onsdag 13 oktober kl 17.30
Plats: Folkets Hus, Viktoriagatan 8, Filipstad
Kostnad: 100 kr (kostnadsfritt för Aktiespararnas medlemmar)
Anmälan sker på Aktiespararnas hemsida.Verksamheten sker i samarbete med Aktiespararna Kristinehamn/Filipstad och Aktiespararna Karlskoga.