Djur, natur & miljö


Cirkel för dig som vill gå vidare och fördjupa dina kunskaper om honungsbin och biodling.

För att gå denna kurs krävs grundläggande förkunskaper i form av genomförd nybörjarcirkel eller motsvarande, till exempel något års erfarenhet av att ha egna bin.
Det kommer att bli en blandning av teori och praktik. Fördelning bestämmer vi tillsammans på första träffen, efter inventering av behov i gruppen.

Exempel på moment som kommer att tas upp, en del mer och en del mindre:
Binas biologi, bi raser.
Förebyggande åtgärder av olika bisjukdomar.
Vårgenomgång, bedömning. Drivfodring/stödfodring.
Utvidgning av bisamhället (avläggare, olika sätt).
Enkel drottning odling. Tillsättning av drottning.
Honungskvalitet. Bi husesyn. Säker honung (vi hanterar livsmedel).
Att flytta ett bisamhälle.
Gruppens synpunkter/förslag, eventuellt egna önskemål.

Start: 25 April, med ett par rena teoriträffar. Totalt minst 8 träffar.

Löpande: Träffar kan bli vardagskvällar eller på helger så att så många som möjligt kan vara med. Vädret styr så klart en del.

Avslut: Sista träff troligen november när vi sjukdoms bekämpar inför nästa säsong.

Litteratur: ”Mina första år som biodlare” Tas hem av kursledningen om deltagarna inte har den sen tidigare.

Plats: Lärcenter Sunne, Svetsarvägen 3, (Södra Entrén) 686 80 Sunne samt Föreningsbigården

Ledare och info: Jean Berg 0565 503 88, 070 311 46 76, jean.berg@telia.com

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan Sunne, 0565 40105, lene.olsson@sv.se