Hälsa & välbefinnande

Kom och upptäck frigörande dans!
Dansa till olika typer av musik med fria rörelser med inspiration till nya rörelser under en medveten närvaro.
Acceptera din kropp och dina känslor, med en öppenhet för vad som än dyker upp och grundad i din andning.
Det finns inget rätt eller fel.
Vid sista tillfället avslutar vi med en stunds meditation.
Välkommen med din anmälan!

Information; Carmen Kalemba, mobil 0730 793748