Hälsa & välbefinnande

Ta vara på den rörlighet deltagarna har och stärker kroppens funktioner. Allt för att förhindra fallolyckor.
Det viktigaste är det sociala umgänget i gruppen1