Hantverk & konst

Välkommen till Galleri SVs konstutställning med Margot Lövstrand från Risäter, Råda. Margot visar färgglad, energirik konst som hon skapar på sitt eget sätt, utan begränsningar, vägledd av änglar och naturväsen. Utställningen pågår under två dagar, lördag 28/9 och söndag 29/9 kl. 14.00-18.00