Dans

I samarbete med Alsters Folkdanslag

Första halvtimmen repeterar vi, därefter dansar vi med instruktion..

Kursavgift 450 kr

Mer information på Alsters Folkdanslags hemsida: http://alstersfolkdanslag.se/

Kontaktuppgifter:

Christina Sundholm
tel: 054 15 56 40
mob: 0730 43 93 61

Kerstin Sandbäck
tel: 054 51 35 95
mob: 070 535 43 46

e-post: alstersfdl@gmail.com