Träffar för alla om hur man kan hantera stress på olika sätt. Vi träffas på tisdagar och du bestämmer själv om du vill komma på alla träffar eller någon enstaka. Vi arbetar med olika teman varje gång och varvar med praktiska aktiviteter och samtal.

Teman:
25/2: Egenmakt och självkärlek

Information om teman de andra träffarna kommer inom kort. Denna sida uppdateras löpande.

Ledare Johanna Valentin. Ibland får vi besök av gäster med extra kunskap om aktuellt tema.