En lördag i månaden blir det en kostnadsfri på prova-på-aktivitet kring hälsa i samverkan med föreningen Thorsborg i Edane.

Under höstens första träff får man prova på så kallat "Skogsbad". för stresshantering.
Skogsbad innebär att stanna upp och långsamt ta in skogen med alla dina sinnen. Dofta, känna, lyssna, smaka, andas, blunda, se. I skogsbadet guidas du genom olika övningar så att du slappnar av och kan ta in skogen på bästa sätt.

Vi kommer att vara i en skog i eller i närheten av Edane. Exakt plats får du besked om i augusti efter anmälan.

Ta gärna med dig liggunderlag och frukost. Vi äter medhavd frukost tillsammans.

Verksamheten är kostnadsfri!

Träffen är en del i projektet Hållplats Bygdegård som finansieras av Leader Växtlust och Socialfonden. Läs mer om projektet på vår hemsida under fliken projekt.